In de week van 22 t/m 26 januari hebben we als school een themaweek rondom pesten.
Het thema van dit jaar is: “Bouw samen aan een muur tegen pesten!”

Als IKC willen wij een veilige omgeving bieden voor onze kinderen. Door het jaar heen geven wij hiervoor lessen die de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen stimuleert. Deze lessen gaan over samenspel, conflictsituaties, vriendschap, samenwerken, etc.

Omdat de gevolgen van pesten erg heftig kunnen zijn geven we een week lang expliciet de aandacht aan dit onderwerp. Door samen in gesprek te gaan in de klas, door filmpjes te kijken ter ondersteuning & door activiteiten die gericht zijn op het inzichtelijk maken en voorkomen van pestgedrag.