Bericht oecumenische jeugdwerkgroep over de kinderkerstviering


Op verzoek van de Oecumenische jeugdwerkgroep Gendt / Doornenburg / Angeren willen wij u erop attenderen dat in de uitgave van de 7-sprong de tijd van de kinderkerstviering niet juist staat vermeld.

De kinderkerstviering start op kerstavond om 17:00 uur in de Martinuskerk.