De nationale voorleesdagen 2016


Woensdag 27 januari 2016 was het weer zover: de Nationale Voorleesdagen!

Deze landelijke campagne stimuleert het voorlezen aan kinderen.

Voorlezen bevordert het leesplezier en is belangrijk voor het uitbreiden van de woordenschat. Ook draagt het bij aan een goede taalontwikkeling. Daarom is voorlezen een dagelijks ritueel ook op onze basisschool.

In die week gaan de kinderen zich bezig houden met verhalen schrijven, voorlezen, poëzie, toneel lezen en (prenten)boeken voorlezen.

De kinderen van groep 8 schrijven zelf verhalen en lezen deze aan de kinderen van de onderbouwgroepen, de peuterspeelzaal en de opvang voor.

De kinderen van de groepen 3 gaan voorlezen bij de ouderen in Zorgcentrum Sint Jozef.

Zo genieten jong en oud van het voorlezen!

Wij hopen dat u hierdoor ook wordt gestimuleerd om thuis samen nog meer te gaan (voor)lezen.