Inspectierapporten


Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Vonkenmorgen) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool. De inspectierapporten van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang zijn te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zoeken op Vonkenmorgen).

Inspectierapport

Kinderopvang

Inspectierapport KDV IKC De Vonkenmorgen te Gendt

BSO

170419-0005 definitief rapport BSO De Vonkenmorgen Gendt

Vonkenmorgen buitenspelen klein