Kinderburgemeester Cas en loco-burgemeester Feline op pad!


Cas & Feline zijn samen naar een landelijke bijeenkomst geweest voor Kinderburgemeesters. Ze vertegenwoordigden samen de gemeente Lingewaard.

Ze hebben daar verteld over de website: meedoeninlingewaard.nl. Deze website is gevuld met mogelijkheden voor kinderen die door beperkte financiële middelen thuis anders die mogelijkheden niet zouden hebben. Denk aan allerlei dingen op het gebied van sport, spel, leren & lezen.

Cas en Feline, ga door met het goede ‘werk’ dat jullie doen!