IKC RAAD


De IKC Raad is een medezeggenschapsorgaan binnen het IKC bestaande uit de oudercommissie van de kinder- en peuteropvang en de MR van de basisschool. Deze raad bestaat uit ouders, pedagogisch werkers en leerkrachten verbonden aan het IKC. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, de financiële kaders, les- en openingstijden en Passend onderwijs. Door de afvaardiging van de verschillende geledingen, ouders en medewerkers, zit er een goede mix van positief-kritische mensen aan tafel. De afvaardiging van de MR van de basisschool en de OC van de kinder- en peuteropvang blijven in hun juridische vorm bestaan maar komen samen in de IKC-raad. De samenwerking uit zich in de gezamenlijke vergaderingen en in het integraal benaderen van vraagstukken t.b.v. het versterken van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De raad behandelt de beleidszaken en andere gespreksonderwerpen als afgerond geheel.

Wilt u ons over iets informeren of heeft u vragen, dan kunt u ons ook m.b.v. dit mailadres: ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl

Vergaderrooster:

Maandag 10 september 2018

Dinsdag 23 oktober 2018

Donderdag 6 december 2018

Woensdag 23 januari 2019

Maandag 18 maart 2019

Dinsdag 28 mei 2019

Woensdag 19 juni 2019 afsluiting

 

Activiteitenplan 2018-2021:

Activiteitenplan IKC raad de Vonkenmorgen 2018-2021

 

Jaarverslag 2017-2018:

Jaarverslag IKC-raad 2017-2018_RR

                                                                                                                                                        

Notulen/verslagen 2018-2019:

Samenvatting-IKC-Raad-18 maart 2019

Samenvatting-IKC-Raad-23 januari

Samenvatting-IKC-Raad-6 december

Samenvatting-IKC-Raad- 23 oktober 2018

Samenvatting IKC-Raad 10 september 2018

 

Leden namens ouders:

Voorzitter: Inge Rabeling

Penningmeester: Sanne Cobussen

Centrale oudercommissie: Astrid van Loy-Joosten

Bouke Mattijssen

Ankie van Heck

José Rink

GMR: Mario Stefanutto

 

Leden namens medewerkers:

Secretariaat:  Rianne Reulink

Notulist: Ingeborg de Koning

GMR: Lisanne de Haan

Mireille Admiraal

 

 

Foto IKC Raad:

(Mireille, pedagogisch medewerker, ontbreekt op de foto)

 

Namens de ouders basisschool:

Inge Rabeling (voorzitter)

Ankie van Heck

José Rink

Namens de ouders KOV:

Astrid van Loy-Joosten (COC)

Sanne Cobussen (penningmeester)

Bouke Mattijssen

 

Namens het personeel basisschool:

Lisanne de Haan

Ingeborg de Koning (notulist)

Rianne Reulink (secretaris)

Namens het personeel Kinderopvang:

Mireille Admiraal