IKC RAAD


De IKC Raad is een medezeggenschapsorgaan binnen het IKC bestaande uit de oudercommissie van de kinder- en peuteropvang en de MR van de basisschool. Deze raad bestaat uit ouders, pedagogisch werkers en leerkrachten verbonden aan het IKC. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, de financiële kaders, les- en openingstijden en Passend onderwijs. Door de afvaardiging van de verschillende geledingen, ouders en medewerkers, zit er een goede mix van positief-kritische mensen aan tafel. De afvaardiging van de MR van de basisschool en de OC van de kinder- en peuteropvang blijven in hun juridische vorm bestaan maar komen samen in de IKC-raad. De samenwerking uit zich in de gezamenlijke vergaderingen en in het integraal benaderen van vraagstukken t.b.v. het versterken van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De raad behandelt de beleidszaken en andere gespreksonderwerpen als afgerond geheel.

Wilt u ons over iets informeren of heeft u vragen, dan kunt u ons ook m.b.v. dit mailadres: ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl

Vergaderrooster:

Maandag 23 september 2019
Dinsdag 5 november 2019
Maandag 9 december 2019
Dinsdag 4 februari 2020
Maandag 16 maart 2020
Dinsdag 14 april 2020
Donderdag 25 juni 2020 

Activiteitenplan 2018-2021:

Activiteitenplan IKC raad de Vonkenmorgen 2018-2021

Jaarverslag 2018-2019:

Jaarverslag IKC-raad 2018-2019                 

 

Notulen/verslagen/nieuws 2019-2020:

Nieuws verkiezing leden IKC raad kov

Samenvatting IKC-raad vergadering _26-05-2020

Nieuws van de IKC raad 12 mei 2020

Samenvatting IKC 4-2-2020

Samenvatting IKC-raad vergadering 09-12-2019

Samenvatting IKC-raad vergadering 5 november 2019

Samenvatting IKC-raad 23-09-2019

 

 

Leden namens ouders:

Voorzitter: Inge Rabeling (Basisschool)

Penningmeester: Sanne Cobussen (Kinderopvang)

Centrale Lingeraad: Astrid van Loy-Joosten (Kinderopvang)

Bouke Mattijssen (Kinderopvang)

Ankie van Heck (Basisschool)

José Rink-Sweeren (Basisschool)

 

Centrale Lingeraad: Mario Stefanutto (Basisschool)

 

Leden namens medewerkers:

Secretariaat:  Rianne Reulink (Basisschool)

Secretariaat: Lisanne de Haan (Basisschool

Notulist: Ingeborg de Koning (Basisschool)

Mireille Admiraal (Kinderopvang)

 

 

Foto IKC Raad:

(Mireille Admiraal en José Rink-Sweeren ontbreken op de foto)

 

 


 

 

    Geen activiteiten