IKC RAAD


De IKC Raad is een medezeggenschapsorgaan binnen het IKC bestaande uit de oudercommissie van de kinder- en peuteropvang en de MR van de basisschool. Deze raad bestaat uit ouders, pedagogisch werkers en leerkrachten verbonden aan het IKC. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, de financiële kaders, les- en openingstijden en Passend onderwijs. Door de afvaardiging van de verschillende geledingen, ouders en medewerkers, zit er een goede mix van positief-kritische mensen aan tafel. De afvaardiging van de MR van de basisschool en de OC van de kinder- en peuteropvang blijven in hun juridische vorm bestaan maar komen samen in de IKC-raad. De samenwerking uit zich in de gezamenlijke vergaderingen en in het integraal benaderen van vraagstukken t.b.v. het versterken van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De raad behandelt de beleidszaken en andere gespreksonderwerpen als afgerond geheel.

Wilt u ons over iets informeren of heeft u vragen, dan kunt u ons ook m.b.v. dit mailadres: ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl

Vergaderrooster:

Dinsdag 5 september: opstartbijeenkomst IKC Raad
Dinsdag 26 september: gezamenlijke vergadering
Maandag 30 oktober
Dinsdag 12 december
Dinsdag 27 februari
Dinsdag 17 april
Dinsdag 12 juni
Dinsdag 3 juli: etentje!

Jaarverslag 2016-2017:

Jaarverslag IKC-raad 2016-2017

 

Notulen 2017-2018:

Samenvatting_IKCRaad_05-september-2017

-Samenvatting_IKC vergadering 30 oktober 2017

 

foto
(Van links naar rechts)
Martine Strijbosch, Marleen Absil, Inge Rabeling, Marleen Verhoeven.
Rianne Reulink, Willy Evers.

Leden namens ouders: Leden namens medewerkers
MR MR
Martine Strijbos (vz) Willy Evers (GMR)
Marleen Verhoeven Rianne Reulink (secr)
Inge Rabeling Ingeborg de Koning
 Sanne Cobussen
OC OC
Astrid van Loy – Joosten (vz) Anke Mom
 Bouke Matijssen