OUDERRAAD (OR)


Ouderraad basisschoolgedeelte

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep vrijwilligers die, samen met het team, de kinderen een aangename schooltijd bezorgt. Dit doen we door het mede organiseren van- en assisteren bij schoolfeesten en overige activiteiten op school. De OR bevordert de samenwerking tussen de ouders en het team als het gaat om onderwijs en vorming van de leerlingen.

De ouderraad bestaat uit minimaal 6 personen:
voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 contactpersonen (1 per bouw, C.P.O. genaamd) en overige leden. Tenminste 1 maal per jaar is er een verslaglegging aan ouders, waarin de financiën aan de orde komen en eventueel verkiezingen worden uitgeschreven.

Het emailadres van de ouderraad is: orvonkenmorgen@delinge.nl

Voorzitter: Kim Vermeulen
Penningmeesters: Astrid de Jong en Tamara Verhoeven
Secretaris: Joyce Degen

Overige leden:

Natasja Derksen
Lieke Hendriks
Evelien Haan
Nick Kaufmann
Fenna van Merm
Monique Reuser
Marieke Vermeulen
Mariëlle Westerveld

Oudercommissie peuteropvanggedeelte

Zij ondersteunen de pedagogisch medewerksters bij activiteiten zoals feesten, uitstapjes, klussen, enz. Zij werken nauw samen met de ouderraad.

Voorzitter: 

Overige leden:

We zijn naarstig op zoek naar ouders voor de kinderopvang

 

 

 

 

 

    Geen activiteiten