OC/OR


Ouderraad basisschoolgedeelte

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep vrijwilligers die, samen met het team, de kinderen een aangename schooltijd bezorgt. Dit doen we door het mede organiseren van- en assisteren bij schoolfeesten en overige activiteiten op school. De OR bevordert de samenwerking tussen de ouders en het team als het gaat om onderwijs en vorming van de leerlingen.

De ouderraad bestaat uit minimaal 6 personen:
voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 contactpersonen (1 per bouw, C.P.O. genaamd) en overige leden. Tenminste 1 maal per jaar is er een verslaglegging aan ouders, waarin de financiën aan de orde komen en eventueel verkiezingen worden uitgeschreven.

Voorzitter: Miranda Teunissen
Penningmeester: Mariës Lammers
Secretaris: Liz Hoogveld

Overige leden:

Joyce Degen
Natasja Derksen
Evelien Haan- Gerritsen
Simone v.d. Horst
Wilma Kuster
Monique Reuser
Andrea Ubbink
Tamara Verhoeven
Marieke Vermeulen

Oudercommissie peuteropvanggedeelte

Zij ondersteunen de pedagogisch medewerksters bij activiteiten zoals feesten, uitstapjes, klussen, enz. Zij werken nauw samen met de ouderraad.

Voorzitter: Sanne Cobussen

Overige leden:
Neeltje te Boekhorst
Bouke Mattijssen
Mariëlle Westerveld
Bente Jacobs
Wendy Peters

 

 

 

 

 

    Geen activiteiten