Meelopen in de Huissense Umdracht?


Afgelopen jaar zijn de parochies in de gemeente Lingewaard samen gegaan. Daarom nodigt de organisatie van de Huissense  Umdracht nu ook alle kinderen van Lingewaard uit om mee te lopen op zondag 3 juni 2018.

 

Wilt uw kind meelopen of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Chantal Hegeman op nummer 06-25127233 of mail naar c.hegeman1@kpnplanet.nl