Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019


Een nieuw schooljaar is van start gegaan en daarmee ook weer het organiseren van activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden. Deze bijdrage is er om kosten te dekken die de overheid niet subsidieert, maar onmisbaar zijn om er weer een gezellig en extra leuk schooljaar van te maken! Deze ouderbijdrage is vastgesteld door het team en de ouderraad van de basisschool IKC de Vonkenmorgen. In algemene zin ondersteunt de ouderraad het team van leerkrachten bij het organiseren van feesten en activiteiten die voor alle leerlingen zijn bedoeld. Deze ondersteuning gaat verder dan alleen meedenken. De ouderraad ondersteunt bij de meeste activiteiten ook in financiële zin. Denk aan de schoolfeestdag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Kinderboekenweek, etc.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is wederom vastgesteld op € 27,50 per kind.

We vragen u het betreffende bedrag z.s.m. en het liefst vóór 14 november a.s. over te maken op bankrekening: NL60 RABO 0116 4414 61 t.n.v. Ouderraad de Vonkenmorgen te Gendt. Om administratieve redenen vragen wij u vriendelijk de voor- en achternaam èn de groep van uw kind(eren) erbij te vermelden.

Voor kinderen die na 1 januari 2019 op school komen vragen wij € 15.00 over te maken. Komt uw kind na 1 mei 2019 op school, dan hoeft u voor dit schooljaar geen ouderbijdrage te betalen.

Als het voor u onmogelijk blijkt om de bijdrage van € 27,50 per kind te voldoen, willen wij u er op attenderen dat er in bijzondere omstandigheden de mogelijkheid bestaat om bij de gemeente een bijdrage voor maatschappelijke participatie aan te vragen.