Wij zijn er weer klaar voor!


De lokalen zijn weer ingericht, de materialen liggen klaar en het lesrooster is gemaakt.

Ook hebben we de afgelopen week al een studiedag gehad. Samen hebben we ons verdiept in diverse onderwerpen. Zo hebben we ons bijvoorbeeld voorbereid op de startgesprekken waarbij de leerlingen samen met hun ouders en de leerkrachten in gesprek gaat. We hebben ons aangemeld bij Klasbord, daarmee willen we u graag informeren over wat we in de groep doen. Ook is er gesproken over de doelen die we ons dit schooljaar hebben gesteld en of we allemaal werken op de wijze die wij hebben vastgelegd in onze kwaliteitskaarten. Dit zijn een paar voorbeelden van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen.

We zien iedereen graag aanstaande woensdag op school! Tot dan…

image