Zeg nee, tegen pesten!


Zeg nee, tegen pesten!
Thema week: 9 t/m 13 november 2015

Inleiding voor ouder(s) en verzorger(s)

Het thema van deze week is “Lekker in je vel!” dit heeft betrekking op de mentale gezondheid bij kinderen.

Onderwerpen als ‘respect’ en ‘complimenten’, ‘talenten’ en ‘NEE zeggen’ worden op interactieve wijze besproken in de lessen.

Kinderen leren wat het verschil is tussen pesten en plagen. Tevens leren kinderen wat ze kunnen doen als zij of anderen in hun omgeving gepest worden.

Ook u als ouder(s) en verzorger(s) stimuleren de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind door het hebben van een open positieve benadering.

En zo proberen we samen kinderen bewust te maken van pestgedrag en het pesten aan te pakken.

Ons doel is dat kinderen opgroeien tot verantwoordelijke, gelukkige volwassenen die positief over zichzelf denken en zorg hebben voor hun medemens en de wereld om zich heen.