Cursus omgaan met pubers – oudercursus over het opvoeden van pubers


Heeft u een puber in huis? Een kind tussen de 12 en 16 jaar? In deze jaren verandert in korte tijd veel: voor kinderen én voor hun ouders. En dat kan vragen oproepen bij ouders. Veel ouders vinden het prettig om met andere ouders hierover te praten. U ook? Misschien is de cursus Omgaan met pubers dan iets voor u. In zes bijeenkomsten van twee uur gaat u met de cursusleidsters (twee jeugdverpleegkundigen van de Jeugdgezondheidszorg) en andere ouders aan de slag. U krijgt informatie over de ontwikkeling van uw puber, en over opvoedvaardigheden die u kunt gebruiken. Deze vaardigheden worden samengevat in de term LOS: Luisteren – Overleggen – Sturen. Tijdens de bijeenkomsten oefenen ouders met opvoedvaardigheden, wisselen zij ervaringen uit en kijken naar filmpjes. Iedere week is er een thuisopdracht, om de informatie uit de cursus thuis toe te passen. Ook krijgt u wekelijks een folder met informatie over het onderwerp van die week.
De cursus is voor alle ouders en verzorgers van pubers. Respect voor verschillende manieren van opvoeden is het uitgangspunt.

Zie onderstaande uitnodigingsbrief van GGD Gelderland Midden met meer informatie hierover:

Uitnodigingsbrief cursus Omgaan met pubers