Gouden Picknick op woensdag 11 september. Bent u erbij?!?


Deze eerste weken van het schooljaar noemen wij altijd onze ‘gouden weken’. In deze weken is het namelijk van belang om extra in te zetten op een positieve groepsvorming. In de klas doen we hiervoor tal van activiteiten en werkvormen om dit te bevorderen.

We vinden het leuk om deze weken extra aandacht te geven door een picknick te organiseren voor ons hele IKC. We gaan gezellig met z’n allen op de onderbouw rond het gebouw picknicken. Bij slecht weer verplaatsen we de picknick naar binnen op de onderbouwlocatie.

We vragen iedereen om picknickkleden mee te nemen en voor jezelf en de kinderen een lunch. Mocht u er zelf niet bij kunnen zijn deze ochtend, geeft u dan wel een lunch mee aan uw zoon en/of dochter? En eventueel een picknickkleed?  De kinderen van de opvang kunnen die dag ook met hun leidsters mee picknicken als u als ouder niet in de gelegenheid bent. Op deze manier kunnen we met z’n allen genieten van de picknick.

Natuurlijk zijn opa’s, oma’s, oppas of andere belangstellenden ook welkom om gezellig mee te eten.

Ook peuters die niet op woensdag naar de opvang gaan zijn van harte welkom om met hun ouders samen mee te picknicken natuurlijk!

De picknick begint rond 11.30 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. De kinderen van de bovenbouw eten dan hun laatste happen, helpen met opruimen en gaan weer terug naar de bovenbouw om daar hun fiets en tas op te halen.