Inspectierapporten


Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Vonkenmorgen) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool. De inspectierapporten van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang zijn te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zoeken op Vonkenmorgen).

 

Vonkenmorgen buitenspelen klein

    Geen activiteiten