Laat je stem horen in de Centrale Lingeraad en meld je aan als kandidaat-lid!


Vacature COK jan 2020

Hernieuwde oproep, januari 2020

Oudercommissieleden, laat je stem horen in de Centrale Lingeraad en meld je aan als kandidaat-lid!

Beste allemaal,

Dit schooljaar (2019/2020) zijn we gestart met de Centrale Lingeraad, een nieuw orgaan waarin de medezeggenschap van drie onderdelen wordt samengebracht:

  • de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR);
  • de centrale oudercommissie kinderopvang (COK);
  • de ondernemingsraad kinderopvang (ORK).

Voor het onderdeel COK is er een vacature. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die gebruikmaakt van de kinderopvang binnen Stichting De Linge. Wanneer de CLR voltallig is, kunnen we een volwaardig gesprekspartner zijn voor het bestuur en alle medezeggenschapsorganen van Stichting De Linge.

Doe mee!

Wil je een steentje bijdragen aan het goed functioneren van de kinderopvang en de IKC’s/scholen van Stichting De Linge? Volg je actuele ontwikkelingen op het gebied van kinderopvang en onderwijs en wil je het bestuur hierover adviseren? Wil je een goede relatie met de oudercommissies en medezeggenschapsraden onderhouden? Heb je zin in en tijd voor de CLR? Ga dan de uitdaging aan en stel je verkiesbaar!

Wie kan zich verkiesbaar stellen?

Alle ouders die lid zijn van een lokale oudercommissie van Kinderopvang De Linge kunnen zich verkiesbaar stellen.

Investering en vergoeding

Je vergadert zo’n 8 keer per jaar en daarnaast neem je zitting in een werkgroep waar jouw eventuele expertise tot zijn recht komt. Je krijgt een onkostenvergoeding. Spreekt deze functie je aan? Stel je dan per mail kandidaat. Stuur voor 15 februari een mail naar onze ambtelijk secretaris, Els Schrijber, e.schrijber@delinge.nl waarin:

  • je jezelf kort voorstelt en laat weten aan welke kinderopvanglocatie je verbonden bent;
  • je kort vertelt over je motivatie om lid te worden van de Centrale Lingeraad.

Wat is de planning?

Je kunt je aanmelden tot 15 februari 2020. Indien er meerdere kandidaten zijn, worden er verkiezingen gehouden. Alle huidige oudercommissieleden van de kinderopvanglocaties zijn vervolgens gerechtigd te stemmen. De CLR streeft ernaar zo snel mogelijk daarna het nieuwe ouderlid kinderopvang van de Centrale Lingeraad bekend te maken, zodat hij/zij kan instromen bij de CLR-bijeenkomst van 24 maart.

We zien je kandidaatstelling graag tegemoet!

Met vriendelijke groet,

De Centrale Lingeraad