IKC RAAD


De IKC Raad is een medezeggenschapsorgaan binnen het IKC bestaande uit de oudercommissie van de kinder- en peuteropvang en de MR van de basisschool. Deze raad bestaat uit ouders, pedagogisch werkers en leerkrachten verbonden aan het IKC. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, de financiële kaders, les- en openingstijden en Passend onderwijs. Door de afvaardiging van de verschillende geledingen, ouders en medewerkers, zit er een goede mix van positief-kritische mensen aan tafel. De afvaardiging van de MR van de basisschool en de OC van de kinder- en peuteropvang blijven in hun juridische vorm bestaan maar komen samen in de IKC-raad. De samenwerking uit zich in de gezamenlijke vergaderingen en in het integraal benaderen van vraagstukken t.b.v. het versterken van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De raad behandelt de beleidszaken en andere gespreksonderwerpen als afgerond geheel.

Wilt u ons over iets informeren of heeft u vragen, dan kunt u ons ook m.b.v. dit mailadres: ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag IKC-raad 2020-2021

Jaarverslag 2019-2020:

Jaarverslag IKC-raad 2019-2020

 

NOTULEN/VERSLAGEN/NIEUWS

Notulen/verslagen/nieuws 2021-2022

Samenvatting IKC-raad vergadering 18-01-2022

Samenvatting IKC-raad vergadering 19-10-2021

 

Notulen/verslagen/nieuws 2020-2021:

Samenvatting IKC-raadsvergadering 13-4-2021

Samenvatting IKC-raad vergadering 15-03-2021

Samenvatting IKC-raad vergadering _04-02-2021

Samenvatting IKC-raad vergadering _03-11-2020

Samenvatting IKC-raad vergadering _28-09-2020

 

Notulen/verslagen/nieuws 2019-2020:

Nieuws verkiezing leden IKC raad kov

Samenvatting IKC-raad vergadering _26-05-2020

Nieuws van de IKC raad 12 mei 2020

Samenvatting IKC 4-2-2020

Samenvatting IKC-raad vergadering 09-12-2019

Samenvatting IKC-raad vergadering 5 november 2019

Samenvatting IKC-raad 23-09-2019

 

Activiteitenplan 2018-2021:

Activiteitenplan IKC raad de Vonkenmorgen 2018-2021

 

Foto IKC Raad:

 

Samenstelling 2020-2021:

Namens de ouders basisschool:

José Rink

Marije van de Woerdt

 

Namens de ouders KOV:

Karin Gorissen (voorzitter)

Linda van Nunen-Nienhaus (vice-voorzitter)

Bouke Mattijssen (penningmeester)

Namens het personeel basisschool:

Lisanne de Haan (secretaris)

Vera van Stokkum

Jan-Willem Lentjes

Namens het personeel Kinderopvang:

Mariëlle Kregting

Sabine Wiltink

 

Centrale Linge Raad:

Nadeem Shaikh (kinderopvang)

Mario Stefanutto (basisschool)

 


 

 

    Geen activiteiten