IKC RAAD


De IKC Raad is een medezeggenschapsorgaan binnen het IKC bestaande uit de oudercommissie van de kinder- en peuteropvang en de MR van de basisschool. Deze raad bestaat uit ouders, pedagogisch werkers en leerkrachten verbonden aan het IKC. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, de financiële kaders, les- en openingstijden en Passend onderwijs. Door de afvaardiging van de verschillende geledingen, ouders en medewerkers, zit er een goede mix van positief-kritische mensen aan tafel. De afvaardiging van de MR van de basisschool en de OC van de kinder- en peuteropvang blijven in hun juridische vorm bestaan maar komen samen in de IKC-raad. De samenwerking uit zich in de gezamenlijke vergaderingen en in het integraal benaderen van vraagstukken t.b.v. het versterken van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De raad behandelt de beleidszaken en andere gespreksonderwerpen als afgerond geheel.

Wilt u ons over iets informeren of heeft u vragen, dan kunt u ons ook m.b.v. dit mailadres: ikcraadvonkenmorgen@delinge.nl.

JAARVERSLAGEN

 

Jaarverslag 2021-2022:

Jaarverslag IKC-raad 2021-2022

Jaarverslag 2020-2021:

Jaarverslag IKC-raad 2020-2021

 

NOTULEN/VERSLAGEN/NIEUWS

 

Notulen/verslagen/nieuws 2022-2023

Samenvatting IKC-raad vergadering 15-11-2022

Samenvatting IKC-raad vergadering 3-10-22

 

Notulen/verslagen/nieuws 2021-2022

Samenvatting IKC-raad vergadering 3-10-22

Samenvatting IKC-raad vergadering 18-01-2022

Samenvatting IKC-raad vergadering 19-10-2021

 

Activiteitenplan 2018-2021:

Activiteitenplan IKC raad de Vonkenmorgen 2018-2021

 

Foto IKC Raad:

 

Samenstelling 2022-2023:

Namens de ouders basisschool:

José Rink

Marije van de Woerdt

Sanne van den Brink

 

Namens de ouders KOV:

Karin Gorissen (voorzitter)

Linda van Nunen-Nienhaus (vice-voorzitter)

Bouke Mattijssen (penningmeester)

Namens het personeel basisschool:

Lisanne de Haan (secretaris)

Vera van Stokkum

Jan-Willem Lentjes

Namens het personeel Kinderopvang:

Mariëlle Kregting

Sabine Wiltink

 

Centrale Linge Raad:

Nadeem Shaikh (kinderopvang)

Mario Stefanutto (basisschool)

 


 

 

    Geen activiteiten