Onderwijs


Onderwijs, Opvoeding, Ontwikkeling, Opvang en Ontspanning zijn nauw verweven en zorgen voor optimale benutting van de talenten van de kinderen. De 5 O’s zijn richtlijnen voor het pedagogische en educatief kader. Belangrijke uitgangspunten voor ons zijn;

 • Kinderen voelen zich goed en veilig bij ons op school
 • Wij werken samen met ouders
 • Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving
 • De medewerkers van een kind centrum hebben een actieve rol
 • Peuterspeelzaal, opvang en basisschool werken intensief samen
 • Autonomie en verbondenheid
 • Respect voor diversiteit
 • Samen leren met onderlinge verschillen
 • De doorgaande ontwikkelingslijn

vonkenmorgen kring

Geschiedenis

Basisschool de Vonkenmorgen in Gendt is als onderdeel van stichting de Linge met ingang van januari 2013 het eerste Integraal Kind Centrum in de gemeente Lingewaard.

In 2012 heeft stichting de Linge i.s.m. met gemeente Lingewaard, schoolbesturen, kinderdagopvangorganisaties een haalbaarheidsonderzoek gehouden naar herstructurering van het zorg- en onderwijsaanbod in de gemeente Lingewaard. Dit heeft geresulteerd in een verdere ontwikkeling door stichting de Linge van een Integraal Kind Centrum. Het Integraal Kind Centrum biedt kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs onder één dak met één pedagogisch klimaat. Door deze ontwikkeling is stichting De Linge onderverdeeld in drie onderdelen; stichting Kinderopvang de Linge, stichting voorschoolse educatie de Linge en stichting primair onderwijs De Linge.

De Vonkenmorgen is van oorsprong een katholieke school met een open karakter. Dit betekent dat de organisatie toegankelijk is voor iedereen en dat de organisatie andere levensbeschouwelijke en/of culturele achtergronden respecteert. De basis van onze school is een veilige, uitdagende, gestructureerde en sfeervolle leeromgeving. Deze pijlers realiseren we binnen opvang, onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning. De vijf O’s zijn de verbintenis tussen de basisschool, de peuterspeelzaal en kinderopvang en naschoolse activiteiten.

  Geen activiteiten