Ons onderwijs


Onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning zijn nauw verweven en zorgen voor optimale benutting van de talenten van de kinderen. De 5 O’s zijn richtlijnen voor het pedagogische en educatief kader.

Opvoeding en Opvang

Ieder kind doet ertoe en het kind staat centraal. Ieder kind heeft zijn talenten. Er is hier aandacht voor het kind als individu en het kind als onderdeel van een sociale omgeving. Autonomie, relatie, competentie zijn belangrijke pijlers voor het IKC.

Wij streven naar zelfwaardering, zelfrespect en plezier in spelen en leren door aan te sluiten bij de mogelijkheden van kinderen en medewerkers, passie in leren en leren met passie.

We zijn gericht op prestaties van kinderen, met al hun talenten en capaciteiten. De high performance organisatie gaat adequaat om met verschillen tussen leerlingen. Een organisatie waar kennis toegepast wordt in een betekenisvolle context. Oftewel leren, toepassen en beleven.

Onderwijs en Ontwikkeling

Dit kenmerkt zich door een gestructureerde, eenduidige manier van lesgeven. Het gestructureerd en eenduidig aanbieden van de lesstof wordt ondersteund door eigentijdse methodes. Uiteindelijk dienen de basisvaardigheden, kernvakken ondersteunend te zijn voor de 21 st century skills. Creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, sociale vaardigheden, mediawijsheid, ICT geletterdheid zijn hiervan de kernwoorden.

Ontspanning

In de meest zichtbare vorm zie je op IKC de Vonkenmorgen de ontspanning terug in de voorschoolse en naschoolse periodes en tijdens de pauzes gedurende de lesgebonden activiteiten. Het rooster draagt ertoe bij dat de 5 O’s optimaal ingezet worden.

 

    Geen activiteiten