Zorg en begeleiding


Bij de zorg binnen een school is uiteraard het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin.

Leerkracht in de groep.
Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Het initiatief tot zorg ligt bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider (IB’er).

Onderwijsassistent.
Op de Vonkenmorgen hebben wij 3 onderwijsassistenten. Zij begeleiden de ‘rugzakleerlingen’ (LGF-leerlingen) die bij ons op school zitten en worden ingezet ten behoeve van deze individuele leerlingen of een groepje leerlingen. De onderwijsassistenten worden ondersteund door de intern begeleider.

Intern begeleider
Op de Vonkenmorgen hebben we één interne begeleider, die de leerlingenzorg organiseert en coördineert. De intern begeleider is aangesteld bij de stichting en is werkzaam op meerdere scholen. Bij ons op school is Judith Klaassen de intern begeleider. U kunt haar bereiken per e-mail j.klaassen@delinge.nl of telefonisch op 06-82304915.

Directeur
De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de zorg van de school.

Deze opzet van de zorg helpt ons bij onze doelstelling, namelijk om uw kind onderwijs en zorg op maat te bieden. Heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleider en/of de directeur van de school.

    Geen activiteiten