IKC-plan


In het meerjarenplan 2016 – 2020 van de Vonkenmorgen leest u de plannen die wij hebben. Uitgangspunt daarbij is de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, met als uiteindelijke doel: het leerplezier te verhogen met als resultaat hogere leeropbrengsten.

 

Download

IKC-plan vonkenmorgen 2016-2020

HP0003

Dit zijn onze beleidsvoornemens voor 2019-2020.

jaarplan 2019-2020 juli 2019

 

    Geen activiteiten