IKC-plan


In het meerjarenplan 2021 – 2025 van de Vonkenmorgen leest u de plannen die wij hebben. Uitgangspunt daarbij is de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, met als uiteindelijke doel: het leerplezier te verhogen met als resultaat hogere leeropbrengsten.

Download

Meerjarenplan Vonkenmorgen 2021-2025

 

 

    Geen activiteiten