Staking 30 en 31 januari a.s.


Op 30 en 31 januari a.s. gaan de meeste van de leerkrachten binnen St. de Linge staken. Met deze staking roepen we het Kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs.

Onze school is dan gesloten.

De staking betreft alleen het onderwijs, de opvang is geopend als altijd.